Máy ấp trứng 200 trứng

Máy ấp trứng 200 trứng, thế hệ 2015 Với số lượng trứng tương đối, dòng máy ấp trứng Mactech 200 trứng đã đáp ứng được nhu cầu của các hộ gia đình chăn nuôi số lượng từ 10 đến 20 gà mái đẻ, vịt đẻ. Máy ấp đa kỳ nên chúng tôi luôn khuyên khách … Đọc tiếp Máy ấp trứng 200 trứng